Wat is Webknip?

Webknip is uw knipbeurs bruikbaar op alle sites van ISTG om geld te betalen of te ontvangen!

Bij de ontwikkeling van vooral Familieweb en Ouderenagenda ontstond de behoefte om gemaakte kosten uiteindelijk te kunnen verrekenen met opbrengsten voor de vele geboden diensten. Het probleem daarbij was, dat ik mij niet bezig wou houden met administratie en het innen van bedragen. Gezien de doelgroep, waarvoor ik de diverse sites bouw en de kosten die andere aanbieders tellen voor soortgelijke diensten wou ik tegen minimale kosten een maximale dienstverlening kunnen bieden.
Hierbij kwam ik al gauw tot de conclusie, dat ik programma's moest ontwerpen, die zoveel mogelijk automatisch moeten kunnen uitvoeren. Dat wat een programma niet automatisch kan, moest ik de klanten zelf laten doen en wat ook zij zelf niet kunnen uitvoeren moet ik overlaten aan vrijwilligers en wat ook zij niet kunnen zal ik toch echt zelf moeten doen.

Voor de financiële afhandeling van diverse zaken heb ik Webknip in het leven geroepen. Het enige wat ik hierbij zelf moet doen is het verplaatsen van financiële middelen van en naar ISTG met behulp van vrijwilligers, die hun betrouwbaarheid en kunde hebben bewezen: de FamiliewebMeesters. Ik run een eenmanszaak en opereer onder meerdere namen, doch ben zelf verantwoordelijk voor mijn doen en laten en moet daarvoor ook een boekhouding hanteren en verantwoording afleggen tegenover de overheid en belastingdienst.

Ik wil geen bankier spelen of worden en alleen kleine bedragen beheren van personen, die daarmee kunnen werken op websites van ISTG; zij die geld willen beleggen en grote rendementen willen behalen, moeten niet bij mij zijn. U maakt een bedrag over naar mijn girorekening, waarbij u uw naam en nummer van uw Webknip vermeldt. Ik boek vervolgens dit bedrag onder inhouding van minimale stortingskosten op Webknip in uw eigen persoonlijke Webknip, terwijl ik in mijn ISTG boekhouding één crediteur heb genaamd "Webknip", dus alle Webknippen samen vallen onder die ene crediteur. Op de website Webknip worden de diverse Webknippen van alle personen afzonderlijk bijgehouden en zijn direct alle mutaties te raadplegen door de personen, die kunnen inloggen op Webknip.
Een andere handeling, die ik ook zelf moet doen is het overmaken van bedragen vanuit uw Webknip, dus van de giro van ISTG, naar uw eigen bankrekening, waarvoor ook weer kosten worden berekend.

Alle overige handelingen moet u zelf uitvoeren en worden op de diverse sites automatisch verwerkt. Uw abonnement of lidmaatschap activeert of verlengt u zelf en betaalt u ook zelf uit uw Webknip, waarbij het bedrag automatisch uit uw Webknip wordt geboekt en verwerkt; hiervoor hoeven dus ook geen extra kosten berekend te worden. Als u een bedrag betaald aan een andere persoon, die ook geregistreerd is op ISTG, dan regelt u dat vanuit uw Webknip zelf en verandert er voor ISTG niets. Dit kan dus ook kosteloos en zonder mijn tussenkomst, waardoor ik mij vooral kan bezig houden met de ontwikkeling van mijn websites en de daarbij horende software.

Hoe alles exact verloopt, wordt u duidelijk uitgelegd op de diverse pagina's van alle websites met een gebruikershandleiding en zult u begrijpen dat mijn rol vooral een toezichthoudende is en bij nieuwe registraties een controlerende is, die ik ook aan een FamiliewebMeester kan overlaten.

Deze hobby kost mij thans handenvol geld en ik ben nu vooral bezig met het ontwikkelen van de software en hoop over enkele jaren minimaal kostendekkend te kunnen werken, zonder de prijs van een abonnement of lidmaatschap te moeten verhogen.
Ook de groei van het aantal abonnees of leden zal op den duur een aanzienlijke upgrade van de servers noodzakelijk maken met alle kosten van dien, die ik ook weer zonder verhoging van het abonnement of lidmaatschap hoop te kunnen uitvoeren.