Wat is Webknip?

Webknip: uw knipbeurs bruikbaar op alle sites van ISTG.

Bij de ontwikkeling van vooral Familieweb en Ouderenagenda ontstond de behoefte om gemaakte kosten uiteindelijk te kunnen verrekenen met opbrengsten voor de vele geboden diensten. Het probleem daarbij was, dat ik mij niet bezig wou houden met administratie en het innen van bedragen. Gezien de doelgroep, waarvoor ik de diverse websites bouw en de kosten die andere aanbieders tellen voor soortgelijke diensten wou ik tegen minimale kosten een maximale dienstverlening kunnen bieden.
Hierbij kwam ik al gauw tot de conclusie, dat ik programma's moest ontwerpen, die zoveel mogelijk automatisch moeten kunnen uitvoeren. Dat wat een programma niet automatisch kan, moest ik de klanten zelf laten doen, wat ook zij zelf niet kunnen uitvoeren moet ik FamiliewebMeesters laten doen en wat ook zij niet kunnen zal ik toch echt zelf als FamiliewebEigenaar moeten doen.

Voor de financiƫle afhandeling van diverse zaken heb ik Webknip in het leven geroepen. Het enige wat ik hierbij zelf moet doen en waarvoor dan ook minimale kosten verschuldigd zijn is het verplaatsen van bedragen vanuit de bank van ISTG naar uw webknip en vanuit uw webknip via de bankrekening van ISTG naar uw eigen bankrekening.
Ik wil geen bankier worden en alleen kleine bedragen beheren in een "familiepot" van aangesloten personen, die daarmee kunnen werken op alle websites van ISTG; zij die geld willen beleggen en grote rendementen willen behalen, moeten niet bij mij zijn.

De inrichting en werking van Webknip is uitermate veilig en uniek op de wereld. U maakt een bedrag over naar de bankrekenning van ISTG, waarbij u uw naam en nummer van uw Webknip vermeldt. ISTG stort vervolgens dit bedrag in uw Webknip onder inhouding van minimale overboekingskosten.
Vreemden kunnen dus geld storten in uw Webknip als ze uw naam en ID-nummer weten!
Komt het rekeningnummer van de storter overeen met het eerder opgegeven banknummer van u, dan wordt uw banknummer vrijgegeven om ook overboekingen vanuit uw Webknip te kunnen ontvangen. Als u een bedrag op wilt nemen, hoeft u alleen maar aan te geven dat dit overgeboekt moet worden. Hierbij haalt ISTG het bedrag uit uw Webknip en maak dit vanuit de bankrekening van ISTG over naar de bankrekening die bij ons bekend is van u en vrijgegeven is en ook dit weer tegen minimale overboekingskosten.
Geld overmaken vanuit uw webknip naar vreemde rekenigen is dus niet mogelijk bij ISTG!
Contante bedragen kunnen door FamiliewebMeesters uit uw webknip gehaald of in uw Weknip gestort worden eveneens tegen minimale stortingskosten afhankelijk van het op te nemen of te storten bedrag. U moet hiervoor een afspraak maken met een FamiliewebMeester. Om geld op te kunnen nemen moet u eerder een ID-foto van u opgeslagen hebben bij uw persoonlijke gegevens op Familieweb of Ouderenagenda. Bij de opname moet u bij de FamiliewebMeester inloggen, die dan een ID-foto op zijn scherm krijgt van u.
Bent u niet de persoon op de ID-foto dan zal de FamiliewebMeester geen geld geven aan u en is een contante opname niet mogelijk!
Op de website Webknip worden de diverse Webknippen van alle personen afzonderlijk bijgehouden en zijn direct alle mutaties van de eigen webknip te raadplegen door de personen, die kunnen inloggen op Webknip.

Alle overige handelingen moet u zelf uitvoeren en worden op de diverse websites automatisch uitgevoerd; hiervoor zijn dus geen kosten verschuldigd. Uw abonnement of lidmaatschap activeert of verlengt u zelf en betaalt u ook zelf uit uw Webknip. Als u een bedrag betaald aan een andere persoon, die ook geregistreerd is op ISTG, dan doet u dat vanuit uw Webknip naar de andere Webknip. Al deze handelingen doet u zelf kostenloos zonder mijn tussenkomst, waardoor ik mij vooral kan bezig houden met de ontwikkeling van websites en de daarbij horende software.

Hoe alles exact verloopt, wordt u duidelijk uitgelegd op de diverse pagina's van alle websites met een gebruikershandleiding. Door deze verregaande automatisering op websites van ISTG hoop ik te kunnen blijven groeien in capaciteit zonder verhoging van de kosten voor gebruikers.

U kunt met de Webknip werken, zoals u thuis ook met uw knipbeurs werkt, alleen dan met het verschil, dat deze niet verloren of gestolen kan worden of bij brand verloren gaat.
Ook zakkenrollers hebben geen kans en "skimmen bij een pin- of betaalautomaat" is uit den boze; u vult uw Webknip aan vanuit uw bank- of girorekening of contant bij een FamiliewebMeester en kan er op dezelfde manier ook weer geld uithalen.

Ik wens u veel gebruiksgemak toe met uw Webknip,
Ton Gielen.