Inloggen op Webknip.

U moet reeds geregistreerd zijn als abonnee of lid op OuderenAgendaLid of FamiliewebAbonnee of -Lid om in te kunnen loggen.
Heeft u nog geen toegangscodes en
a. wordt u als persoon vermeld op Familieweb, dan moet u zich daar registreren als FamiliewebAbonnee.
b. wordt u niet als persoon vermeld op Familieweb dan kunt u zich alleen registreren als OuderenagendaLid.

Bent u uw wachtwoord vergeten vraag dan aan Webknip om uw wachtwoord te resetten.
U dient ook uw naam en geboortedatum te vermelden, waarna u op het bij ons bekende e-mailadres een tijdelijk wachtwoord krijgt.

Door in te loggen verklaart u zich akkoord met en kennis genomen te hebben van:
De "Algemene Voorwaarden en Bepalingen van ISTG" (AVB).
Deze AVB kunt u inzien met de menukeuze "AVB" op de pagina "Informatie" in bovenstaande menubalk.

Een verlopen abonnement of lidmaatschap wordt automatisch verlengd als u inlogt met voldoende saldo in uw Webknip!

E-mailadres:  
Wachtwoord: